ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ...

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ...

Διαφέρουμε...

 • Συστήματα τελευταίας Τεχνολογίας - ROCHE, HITACHI, SIEMENS, THERMO FISHER, SYSMEX, OLYMPUS, DNA-TECHNOLOGY, BECTON DICKINSON
 • Διαπιστευμένο εργαστήριο, σύμφωνα με το Πρότυπο CYS EN ISO 15189:2012
 • Συστήματα θετικής αναγνώρισης δειγμάτων - (Barcode Systems), υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα της εξέτασης για απόλυτη ασφάλεια.
 • Γίνεται χρήση πολλαπλών επιπέδων ασφάλειας και κρυπτογράφησης, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός ορθότητας και διαβαθμισμένης διαθεσιμότητας των δεδομένων.
 • Δυο Κεντρικοί server, δικτύωση 20 τερματικών σημείων, κρυπτογράφηση των προσωπικών δεδομένων των ασθενών.
 • Δικτυακό Πληροφοριακό σύστημα εργαστηρίων SLIS - Το πλέον σύγχρονο δικτυακό πληροφοριακό σύστημα εργαστηρίων SLIS είναι εγκατεστημένο στο κέντρο μας. Όλη η επεξεργασία της πληροφορίας γίνεται μέσω του συγκεκριμένου συστήματος.
 • Υπερσύγχρονος Χώρος - Τα εργαστήρια μας δραστηριοποιούνται μέσα σε ένα υπερσύγχρονο χώρο πέραν των 600 τετραγωνικών μέτρων.
 • Πολυμελής επιστημονική ομάδα διαφόρων ειδικοτήτων
 • Εμπειρία πέραν των 30 ετών στο χώρο της εργαστηριακής ιατρικής
 • Περιβαλλοντική Πολιτική - Εφαρμόζουμε συγκεκριμένη περιβαλλοντική πολιτική.
 • Προσωπική επαφή με τον ασθενή, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε εξεταζόμενου ξεχωριστά.
 • Άριστοι και Έμπειροι αιμολήπτες - Η αιμοληψία γίνεται από άριστους και έμπειρους αιμοληπτες.
 • Ανίχνευση δύσκολων φλεβών - Χρησιμοποιούμε ειδικές συσκευές για την ανίχνευση δύσκολων φλεβών
 • Πολύπλευρη και έμπρακτη στήριξη σε συγκεκριμένες ομάδες όπως μαθητές, στρατιώτες, πολυμελής οικογένειες, άτομα με χρόνια νοσήματα και γενικά εκεί και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε το συνάνθρωπο μας.
 • Ποιοτικός Έλεγχος - Χρησιμοποιούμαι τα αυστηρότερα κριτήρια ποιοτικού ελέγχου
 • Διεθνή Σύστημα - Λαμβάνουμε μέρος σε διεθνή σύστημα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου
 • Κατ’οικον επίσκεψη - Μπορούμε να έρθουμε στο σπίτι σας η στον χώρο σας όποτε αυτό χρειάζεται
 • Υποστηρίζουμε τα ιδιωτικά Νοσοκομεία και Νοσηλευτήρια ανελλιπώς τα τελευταία 25 χρόνια 24 ώρες την ημέρα 365 ημέρες τον χρόνο.
 • Συνεργαζόμαστε με πρότυπα Ερευνητικά κέντρα και Ινστιτούτα τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική για πολύ εξειδικευμένα περιστατικά.
 • Άμεση και αυθημερόν παράδοση αναλύσεων - Εκτελούμε και ολοκληρώνουμε άμεσα και αυθημερόν τις περισσότερες των αναλύσεων και παραδίδουμε τα αποτελέσματα άμεσα και χωρίς καθυστέρηση.
 • Διαδικτυακά Αποτελέσματα - Μπορείτε να πάρετε τα αποτελέσματα σας μέσω διαδικτύου με απόλυτη ασφάλεια αφού πρώτα σας δώσουμε τους σχετικούς κωδικούς ασφαλείας.
 • Επικοινωνία με τον Θεράποντα Ιατρό σας - Επικοινωνούμε και ενημερώνουμε άμεσα τον θεράποντα ιατρό σας εάν μας ζητηθεί και εάν υπάρχει ανάγκη.
 • Τεχνογνωσία και Τεχνολογία πολύ υψηλού επιπέδου, συνεχής επιμόρφωση και επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό.
 • Έντιμη αντιμετώπιση των ασθενών και ιδιαίτερη φροντίδα σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα

Το Ανθρώπινο πρόσωπο το ήθος
η εντιμότητα και η εργατικότητα είναι
στοιχεία που χαρακτηρίζουν όλους εμάς
που εργαζόμαστε στο

ΧΗΜΕΙΟ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ