Περιβαλλοντική Πολιτική ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.............

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.............

Περιβαλλοντική Πολιτική

Στο ΧΗΜΕΙΟ Α.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ εφαρμόζεται συγκεκριμένη πολιτική προστασίας περιβάλλοντος.

Η εταιρεία μας είναι συμβεβλημένη με εταιρείες αδειοδοτημενες από το υπουργείο εργασίας και το υπουργείο υγείας, οι οποίες αναλαμβάνουν να συλλέγουν και να καταστρέφουν με ειδικές τεχνολογίες τα βιολογικά εργαστηριακά απόβλητα.

Τα Βιολογικά Εργαστηριακά Απόβλητα, δεν καίγονται σε κλιβάνους όπως γινόταν στο παρελθόν, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται ο ατμοσφαιρικός αέρας και γενικότερα το περιβάλλον με τοξικούς ρύπους.

Γίνεται χρήση καινούργιων τεχνολογιών οι οποίες χρησιμοποιούν Φυσικοχημικές μεθόδους (Wet Air Oxidation κ.α.), και οι οποίες μπορούν να επεξεργαστούν όλα τα Ιατρικα-Βιολογικα και εργαστηριακά απόβλητα.

Ευρωπαϊκά Πρότυπα

Όλη αυτή η επεξεργασία των Ιατρικών Βιολογικών και εργαστηριακών αποβλήτων είναι βασισμένη σε αυστηρά Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κοινοτικές Οδηγίες (75/442/ECC, 91/689/ECC), αλλά και σε τεχνικές και διαδικασίες εγκεκριμένες από τον Ε.Ο.Π. (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ), προσφέροντας την πλέον ολοκληρωμένη και ασφαλή λύση στην σωστή διαχείριση Ιατρικών και Εργαστηριακών Αποβλήτων.

Όλο το προσωπικό που εργάζεται στην εταιρεία μας έχει τύχη ειδικής εκπαίδευσης ως προς τα πρωτόκολλα και τον σωστό χειρισμό των εργαστηριακών αποβλήτων.

Το ΧΗΜΕΙΟ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ συμβάλλει έμπρακτα και υπεύθυνα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ασφάλεια της κοινότητας.