Κοινωνική συνεισφορά ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ …

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ …

Κοινωνική Προσφορά

Το ΧΗΜΕΙΟ Α.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ στηρίζει έμπρακτα κάθε μορφή που χαρακτηρίζεται κοινωνική προσφορά και κοινωνική στήριξη.

Η εταιρεία μας εφαρμόζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη πολιτική σε ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού αλλά και σε όποιον έχει πραγματικά ανάγκη, δείχνοντας έτσι ένα ανθρώπινο πρόσωπο, κατανοώντας και ακολουθώντας πάντοτε την Κυπριακή πραγματικότητα.

Μαθητές, φοιτητές, στρατιώτες, πολύτεκνες οικογένειες, άτομα τρίτης ηλικίας, άτομα με χρόνια νοσήματα και καρκινοπαθείς τυγχάνουν ιδιαίτερης προσέγγισης και αντιμετώπισης από όλη την ομάδα του εργαστηρίου μας.