ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

News ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΣΤ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ IgG & IgM για COVID-19

Novel Coronovirus 2019 nCoV Antibody Test

Οι κορωνοϊοί είναι η μεγαλύτερη γνωστή οικογένεια RNA ιών. Εξελίχθηκαν για χιλιάδες χρόνια έχοντας ως ξενιστές τους τις νυχτερίδες, εντούτοις, μπορούν να μολύνουν και άλλα είδη ζώων, καθώς και τον άνθρωπο. Στον άνθρωπο, οι κορωνοϊοί προκαλούν μολύνσεις του αναπνευστικού που μπορεί να είναι ήπιας συμπτωματολογίας, όπως το κοινό κρυολόγημα, ενώ μπορεί να είναι πιο σοβαρής μορφής ή ακόμα και θανατηφόρες, όπως το οξύ αναπνευστικό σύνδρομο (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS).

Τον Νοέμβριο του 2019 εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Γιουχάν της Κίνας ένα νέο για το ανθρώπινο είδος στέλεχος του ιού, ο SARS-CoV-2. Ο ταχύς ρυθμός της εξάπλωσής του σε παγκόσμια κλίμακα ώθησε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) τον Μάρτιο του 2020 στην ανακήρυξη της πανδημίας της νόσου COVID-19.

Το τεστ αντισωμάτων είναι μια ανοσοχρωματογραφική δοκιμασία ροής που ανιχνεύει μόρια που παράγει το ανοσοποιητικό σύστημα ως απόκριση στην λοίμωξη από τον SARS-CoV-2 και βοηθά στην αναγνώριση ατόμων που μολύνθηκαν σχετικά πρόσφατα ή στο παρελθόν ακόμα και αν ήταν ασυμπτωματικοί. Η εξέταση αντισωμάτων γίνεται με δείγμα αίματος, όπου γίνεται ανίχνευση τριών ειδών αντισωμάτων που παράγει ο ανθρώπινος οργανισμός κατά του ιού, IgA, IgG, και IgM. Τα αντισώματα IgM παρέχουν την άμυνα πρώτης γραμμής κατά τη διάρκεια των ιογενών λοιμώξεων. Τα αντισώματα IgA υποδεικνύουν πρόσφατη λοίμωξη και αποτελούν δείκτη πρώτης ανοσολογικής απόκρισης. Τα αντισώματα IgG είναι πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη μακροχρόνιας ανοσίας.

Τέστ ανίχνευσης αντισωμάτων IgG/IgM

Το συγκεκριμένο τεστ χρησιμοποιείται για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό αντισωμάτων IgG και IgM κατά του SARS-CoV-2 στον ορό ή το πλάσμα του αίματος. Λόγω του ότι υπάρχει μια χρονική καθυστέρηση μεταξύ της ιϊκής μολύνσης και της ανάπτυξης αντισωμάτων, κάθε αρνητικό αποτέλεμα που λαμβάνεται θα πρέπει να επιβεβαιώνεται με μοριακή εξέταση.

Η τεχνολογία αυτή βασίζεται στην επικάλυψη της γραμμής ανίχνευσης (T line) της κασέτας με CoV ανασυνδυασμένο αντιγόνο του ιού, που αναγνωρίζει και δεσμεύει το αντίσωμα κατά του SARS-CoV-2 και στην επικάλυψη της γραμμής ελέγχου (C-line) με ένα δευτερογενές πολυκλωνικό αντίσωμα IgG. Το αντιγόνο είναι σημασμένο με σωματίδια UCP που εκπέμπουν φωτεινό σήμα όταν σχηματιστεί σύμπλοκο μεταξύ αντιγόνου και αντίσωματος που υπάρχει στο υπό εξέταση δείγμα. Ο ειδικός αναλυτής διαβάζει τα σήματα που εκπέμπονται από τις Τ και C γραμμές υπολογίζοντας έτσι την αναλογία τους και δίνει μια μορφή ποσοτικοποίησης σχετικά με την συγκέντρωση των ανισωμάτων κατά του SARS-CoV-2 που υπάρχουν στο δείγμα.

Στο χημείο μας έχει διαμορφωθεί ειδικός χώρος αποκλειστικά για την συγκεκριμένη εξέταση με όλα τα μέτρα προστασίας που απαιτούνται, ενώ η λήψη των δειγμάτων αίματος γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό που φέρει ειδικό εξοπλισμό. Η επεξεργασία και η εκτέλεση της εξέτασης γίνεται από έμπειρο προσωπικό ειδικά καταρτισμένο για να απαντήσει σε όλες τις απορίες των εξεταζομένων.