ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

News ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ COVID-19 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

NOVEL CORONOVIRUS COVID-19 NEUTRALIZING ANTIBODIES

Οι κορωνοϊοί είναι η μεγαλύτερη γνωστή οικογένεια RNA ιών. Εξελίχθηκαν για χιλιάδες χρόνια έχοντας ως ξενιστές τους τις νυχτερίδες, εντούτοις, μπορούν να μολύνουν και άλλα είδη ζώων, καθώς και τον άνθρωπο. Στον άνθρωπο, οι κορωνοϊοί προκαλούν μολύνσεις του αναπνευστικού που μπορεί να είναι ήπιας συμπτωματολογίας, όπως το κοινό κρυολόγημα, ενώ μπορεί να είναι πιο σοβαρής μορφής ή ακόμα και θανατηφόρες, όπως το οξύ αναπνευστικό σύνδρομο (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS).

Τον Νοέμβριο του 2019 εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Γιουχάν της Κίνας ένα νέο για το ανθρώπινο είδος στέλεχος του ιού, ο SARS-CoV-2. Ο ταχύς ρυθμός της εξάπλωσής του σε παγκόσμια κλίμακα ώθησε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) τον Μάρτιο του 2020 στην ανακήρυξη της πανδημίας της νόσου COVID-19.

Το τεστ αντισωμάτων είναι μια ταχεία ανοσοχρωματογραφική δοκιμασία ροής που ανιχνεύει μόρια που παράγει το ανοσοποιητικό σύστημα ως απόκριση στην λοίμωξη από τον SARS-CoV-2 και βοηθά στην αναγνώριση ατόμων που μολύνθηκαν σχετικά πρόσφατα ή στο παρελθόν ακόμα και αν ήταν ασυμπτωματικοί. Η εξέταση αντισωμάτων γίνεται με δείγμα αίματος, όπου γίνεται ανίχνευση τριών ειδών αντισωμάτων που παράγει ο ανθρώπινος οργανισμός κατά του ιού, IgA, IgG, και IgM. Τα αντισώματα IgM παρέχουν την άμυνα πρώτης γραμμής κατά τη διάρκεια των ιογενών λοιμώξεων. Τα αντισώματα IgA υποδεικνύουν πρόσφατη λοίμωξη και αποτελούν δείκτη πρώτης ανοσολογικής απόκρισης. Τα αντισώματα IgG είναι πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη μακροχρόνιας ανοσίας.

Τεστ για ανίχνευση εξουδετερωτικών αντισωμάτων (neutralizing antibodies)

Το εξουδετερωτικό αντίσωμα κατά του SARS-CoV-2, δρα κατά της περιοχής πρόσδεσης (S-RBD), της γλυκοπρωτεϊνης S (spike protein) της επιφάνειας του ιού, στον υποδοχέα των κυττάρων των ιστών του ανθρώπινου οργανισμού. Το τεστ αυτό είναι ιδανικό για την αξιολόγηση της επίδρασης του εμβολίου κατά του COVID-19 στον ανθρώπινο οργανισμό καθώς και στην ανίχνευση εξουδετερωτικών αντισωμάτων σε μολυσμένους ασθενείς.

Η μέθοδος double – antigen sandwich που χρησιμοποείται στο συγκεκριμένο τεστ αυξάνει την εξειδίκευση και την ευασθησία στην ταυτόχρονη ανίχνευση των αντισωμάτων IgA, IgM και IgG κατά της S-RBD στο δείγμα. Η αυξημένη ποσότητα IgA στο δείγμα συνδέεται με την σοβαρότητα της ασθένειας.

Η ευαισθησία του συγκεκριμένου τέστ προσεγγίζει το 98,55%, η εξειδίκευση του το 99, 31 % και η αξιοπιστία το 99,09% καθιστώντας το ιδανικό για μαζικούς ελέγχους ανίχνευσης των εξουδετερωτικών αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό ενός ποσοστού του πληθυσμού.

Neutralizing antibodies - pdf 1

Neutralizing antibodies - pdf2