ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

News ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ANDROFLOR ®

Οι λοιμώξεις και οι ασθένειες του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος είναι μια από τις κύριες αιτίες της ανδρικής αναπαραγωγικής δυσλειτουργίας. Οι λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της συχνότητάς τους αλλά και των σοβαρών προβλημάτων που δημιουργούν και προκαλούνται από μια πληθώρα μικροοργανισμών.

Τα παθογόνα μικρόβια και οι ιοί θεωρούνται οι κύριοι παράγοντες που προκαλούν φλεγμονή και μόλυνση στην ανδρική ουρογεννητική οδό. Τα πιο κοινώς αναγνωρισμένα παθογόνα είναι τα Neisseria gonorrhoea, Chlamydia trachomatis,Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αυξημένες αναφορές στον ρόλο και άλλων παθογόνων στην ανάπτυξη ασθενειών του ουρογεννητικού συστήματος, όπως το  Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Haemophilus, Candida κ.λπ.

Μέσω της τεχνολογίας του συγκεκριμένου τέστ επιτρέπεται η διάγνωση συνδυασμένης λοίμωξης και φλεγμονώδους νόσου του γεννητικού συστήματος στον άνδρα ακόμα και αν η κλινική εικόνα του ασθενή εμφανίζεται με ελαφρά συμπτώματα ή ακόμα και ασυμπτωματική.

Το συγκεκριμένο τεστ χρησιμοποιεί την μέθοδο multiplex Real-Time PCR για να εντοπίσει μικροβιακό DNA μέσω DNA-υβριδισμού με DNA-ανιχνευτές. Συγκεκριμένα εντοπίζει το συνολικό βακτηριακό DNA και DNA από παθογόνα μικρόβια και αλληλοεπιδρώντα μικρόβια της φυσιολογικής χλωρίδας της ουρογεννητικής οδού ώστε να χρησιμοιηθούν για την εφαρμογή μια εξατομικευμένης θεραπείας για κάθε ασθενή. Η φυσιολογική χλωρίδα έχει μεγάλη σημασία για τη διαγνωστική προσέγγιση των λοιμώξεων μιας και μπορεί να είναι η πηγή των υπευθύνων μικροοργανισμών ή να ανταγωνίζεται με εξωγενή λοιμογόνα αίτια.

Το Androflor® έχει σχεδιαστεί για να ανιχνεύει το συνολικό βακτηριακό DNA (συνολική βακτηριακή μάζα), το DNA των ευκαιριακών και πραγματικών παθογόνων στην ουρογεννητική οδό των ανδρών με τη μέθοδο της Real-Time Polymerase Chain Reaction (PCR).

Το τεστ ανίχνευσης PCR Androflor® REAL-TIME χρησιμοποιείται για τη μελέτη της μικροβιακής χλωρίδας του ουρογεννητικού συστήματος των ανδρών, τα αποτελέσματα που λαμβάνονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάγνωση φλεγμονωδών παθήσεων του ουρογεννητικού συστήματος.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα βιολογικά δείγματα όπως : επιθηλιακά κύτταρα της βαλάνου και της ουρήθρας, Ούρα, Προστατικό Υγρό, Σπέρμα, δείγμα από βιοψία από ιστό του προστάτη.

Από ένα μόνο βιολογικό δείγμα ελέγχουμε τους πιο κάτω μικροοργανισμούς:

Table 1. Microorganisms detected by Androflor® REAL-TIME PCR Detection Kit

 1. Total Bacterial Mass (TBM)
 2. Lactobacillus spp.
 3. Staphylococcus spp.
 4. Megasphaera spp./ Veillonella spp./ Dialister spp.
 5. Sneathia spp./ Leptotrihia spp./ Fusobacterium spp.
 6. Ureaplasma urealyticum
 7. Mycoplasma hominis
 8. Bacteroides spp./ Poprhyromonas spp./ Prevotella spp.
 9. Anaerococcus spp.
 10. Peptostreptococcus spp./ Parvimonas spp.
 11. Eubacterium spp.
 12. Haemophilus spp.
 13. Pseudomonas aeruginosa/ Ralstonia spp./ Burkholderia spp.
 14. Enterobacteriaceae spp./ Enterococcus spp.
 15. Candida spp.
 16. Trichomonas vaginalis
 17. Neisseria gonorrhoeae
 18. Chlamydia trachomatis