ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

News ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

FEMOFLOR ® 16 – REAL-TIME PCR

Η σύσταση της φυσιολογικής μικροβιακής χλωρίδας (μικροβιώματος) του κόλπου είναι ένα περίπλοκο και δυναμικό σύστημα που επηρεάζεται από ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες όπως η ηλικία, η σεξουαλική ζωή, το ιατρικό ιστορικό, οι τυχόν ορμονικές διαταραχές, οι θεραπείες με ορμόνες ή αντιβιοτικά που έχει λάβει η υπό εξέταση γυναίκα καθώς και η ύπαρξη κάποιας εξωγεννητικής πάθησης. Παράλληλα, το μικροβίωμα στην γεννητική περιοχή έχει σοβαρή επίδραση τόσο στην αναπαραγωγική λειτουργία της γυναικάς τόσο και στην γενικότερη ποιότητα ζωής της.

Το δείγμα λαμβάνεται από τον γυναικολόγο και περιλαμβάνει επιθηλιακά κύτταρά του τραχήλου της μήτρας, του οπίσθιου κολπικού τοιχώματος και της ουρήθρας.

Το συγκεκριμένο τέστ :

 • Mελέτα σε μοριακό επίπεδο την σύσταση της φυσιολογικής χλωρίδας της ουρογεννητικής οδού της γυναίκας.
 • Ανιχνεύει ποσοτικά, το συνολικό βακτηριακό DNA που εντοπίζει στο δείγμα, DNA από τα είδη λακτοβάκιλλών Doderlein καθώς και ξεχωριστά το DNA κάθε παθογόνου μικροβίου της χλωρίδας.

Τι επιτυγχάνεται μέσω της συγκεκριμένης εξέτασης:

 • Σύγκριση της ποσότητας των λακτοβάκιλλών Doderlein σε σχέση με την συνολική ποσότητα βακτηρίων ώστε να αξιολογηθεί η τυχόν ύπαρξή διαταραχής της κολπικής φυσιολογικής χλωρίδας.
 • Εξασφαλίζει την αξιοπιστία του αποτελέσματος αποτρέποντας την λήψη ψευδώς αρνητικού αποτελέσματος λόγω της ποσοτικής ανάλυσης του γονιδιωματικού DNA που λαμβάνεται από τα ανθρώπινα επιθηλιακά κύτταρα.
 • Ανίχνευση των παθογόνων μικροβίων που προκαλούν την λοίμωξη και προσδιορισμός του βαθμού ανισορροπίας της μικροβιακής χλωρίδας ώστε ο γιατρός να μπορεί να χειριστεί εξειδικεύμενα κάθε κλινική περίπτωση. Η εξατομικευμένη θεραπεία επιτρέπει την μείωση παρενέργειων που προκαλούνται από την υπερβολική ή την λάθος φαρμακευτική αγωγή.
 • Παρακολούθηση των επιδράσεων που προκαλούνται από την φαρμακευτική αγωγή στην μικροβιακή χλωρίδα του ουρογεννητικού συστήματος και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας για την επάνοδο της φυσιολογικής σύστασης της.

Πιο κάτω παρατίθεται πίνακας όπου μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλα τα μικρόβια που ελέγχονται μοριακά μέσω του συγκεκριμένου τεστ:

Table 1. Microorganisms detected by Femoflor 16 REAL-TIME PCR

 1. Total Bacterial Mass (TBM)
 2. Lactobacillus spp.
 3. Enterobacterium spp.
 4. Streptococcus spp.
 5. Staphylococcus spp.
 6. Gardnerella veginalis/ Prevotella bivia/ Porphyromonas spp.
 7. Eubacterium spp.
 8. Sneathia spp./ Leptotrihia spp./ Fusobacterium spp.
 9. Megasphaera spp./ Veillonella spp./ Dialister spp.
 10. Lachnobacterium spp./ Clostridium spp.
 11. Mobiluncus spp./ Corynebacterium spp.
 12. Peptostreptococcus spp.
 13. Atopobium vaginae
 14. Mycoplasma hominis
  Mycoplasma genitalium
 15. Ureaplasma urealyticum
 16. Ureaplasma parvum
 17. Candida spp.